ÚVOD

Genové inženýrství a molekulární biotechnologie představují vrchol v biologických technologiích a formují zcela nové průmyslové odvětví. Dynamika jeho vývoje a zejména ekonomické efekty nutně přitahují pozornost podnikatelů. Pracovníků, kteří samostatně zvládli tyto nové netradiční postupy není mnoho. Tomu odpovídá i jejich cena na trhu práce.

Univerzita Palackého si plně uvědomuje nedostatek komplexně připravených odborníků. Proto prostřednictvím Ústavu imunologie LF připravila projekt, který zájemcům nabízí unikátní ucelený kurz, který bude syntézou teoretických poznatků zprostředkovaných vysokou školou, ale zejména praktických laboratorních metod v podmínkách výzkumného podniku, které ukážou účastníkům nejmodernější biotechnologické postupy, které jsou nerealizovatelné v limitech akademické laboratoře.

 

Absolvováním kurzu složeného z krátké teoretické části a praktických stáží v laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o., která patří mezi nejúspěšnější výzkumné instituce v ČR, si studenti osvojí takové dovednosti, které jim po absolutoriu zajistí snadnější vstup do sofistikovaných laboratoří a provozů. Praktická zkušenost, možnost konzultací s předními odborníky a certifikace o absolvování kurzu bude hrát významnou roli v pracovní konkurenci.

Termín realizace projektu: květen 2009 - říjen 2011

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ