Informace k realizaci teoretické části II. běhu Školy molekulárních biotechnologií-Profession

Teoretická část Školy molekulárních biotechnologií-Profession bude realizována v celkovém rozsahu 5 vyučovacích dnů.

Tato část bude rozdělena do dvou na sebe navazujících bloků:
I. blok
Termín realizace 1. bloku: leden 2011 (konkrétní termín bude upřesněn)
Místo realizace 1. bloku: audiovizuální přednáškový sál společnosti Contipro Group s.r.o., Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč

II. blok
Termín realizace 2. bloku: únor 2011 (konkrétní termín bude upřesněn)
Místo realizace 2. bloku: přednáškový sál Andromeda; Regionální centrum Olomouc s.r.o., Jeremenkova 40B 772 00 Olomouc

Přesný harmonogram teoretické části včetně přehledu přednášejících bude zaslán všem přihlášeným v průběhu prosince 2010.