Příprava E-learningového prostředí

V současné době je Ústavem Imunologie LF UP připravována e-learningová platforma pro vzdělávání o biotechnologiích. Cílem je posílit vzdělávání a školení o biotechnologických aplikacích prostřednictvím integrovaného e-learningového prostředí.
Veškeré vytvořené vzdělávacích moduly budou zpracovány do specifické podoby, která umožní jejich umístění na e-learningový portál projektu a spuštění v průběhu prosince 2010.