Praktické vzdělávání

V současné době jsou UP v Olomouci a společností Contipro Group s.r.o. připravovány podklady pro pracovní postupy a vědecko-výzkumné zázemí pro realizaci praktické části kurzu v laboratořích Contipro Group s.r.o. v Dolní Dobrouči.