KOMU JE PROJEKT URČEN

  • Studenti bakalářských studií přírodovědných směrů VŠ a univerzit v ČR
  • Studenti magisterských studií přírodovědných směrů VŠ a univerzit v ČR
  • PhD. studenti přírodovědných směrů VŠ a univerzit v ČR
  • Absolventi škol zaměřených na problematiku chemickou, biologickou nebo zdravotnickou


INFORMACE PRO STUDENTY UP V OLOMOUCI
Studenti Lékařské fakulty UP získají:

  • za absolvování teoretické části kurzu 3 kredity
  • za absolvování praktické i teoretické části kurzu celkem 6 kreditů

 

Z výše uvedených skupin bude formou pohovoru vybráno celkem 20 až 25 adekvátních účastníků pro každou praktickou část kurzu (proběhnou celkem 2 kurzy).

Na základě individuálního pohovoru bude rozhodnuto o konkrétním zapojení v praktické fázi kurzu v laboratořích společnosti Contipro Group s.r.o. Jednotlivé týmy budou vytvářeny na základě konkrétních pracovních metod a postupů.

Na závěr kurzu bude společnost Contipro Group s.r.o. formou výběrového řízení vybírat z nejlepších účastníků potenciální zaměstnance firmy.