KURZY

Kurz je složen ze 2 hlavních částí:

A) Teoretická část v celkovém rozsahu 5 vyučovacích dnů. Počet účastníků této části není omezen.

B) Praktická část (stáž) realizovaná v laboratořích partnera projektu společnosti Contipro Group s.r.o. v rozsahu 20 - 25 dnů


Obsahem kurzu jsou synergicky navazující tématické okruhy provázané se stáží ve vědecko-výzkumných laboratořích:

 1. Molekulárně biologická část bude zahrnovat témata:
  • základy práce s mikroorganismy vhodnými pro produkci polysacharidů a rekombinantních proteinů (bakterie, kvasinky)
  • výběr genu a jeho izolace
  • konstrukce vhodného rekombinantního plazmidu pro uchování a expresi vybraných genů
  • konstrukce plasmidu s ohledem na způsob exprese genů a stabilitu plastidů
  • vnesení plasmidů do buněk
  • stabilita plasmidů v buňkách
  • ověření exprese genů na laboratorní úrovni
 1. Fermentační část bude zahrnovat témata:
  • kultivace mikroorganismů ve fermentorech
  • optimalizace fermentačních podmínek
  • způsoby desintegrace biomasy a isolace produktu z ní
  • isolace produktů z kultivačního media
  • získání produktů z inkluzních tělísek
  • uvolnění produktu z fuzního proteinu
  • metody purifikace produktů
  • metody sušení produktů
 1. Část ověření čistoty a část charakterizační bude zahrnovat témata:
  • ověření čistoty proteinů, peptidů a polysacharidů a jejich charakterizace pomocí HPLC (iontová, SEC, afinitní chromatografie)
  • stanovení molekulových hmotností polysacharidů, polypeptidů a proteinů pomocí SEC-MALS HPLC
  • stanovení čistoty a charakterizace proteinů a polypeptidů pomocí elektroforézy
  • stanovení molekulových hmotností proteinů a peptidů pomocí SDS PAGE